Tijdelijk ziekenhuis in Smilde

Artikel aangemaakt op: 20-3-2017 14:52:20

Zaterdagavond, 18 maart jl. was het zover: de eerste patiënten werden opgenomen in het pas gebouwde ziekenhuis in Smilde. 
Het tijdstip voor het ziekenbezoek was vanaf 19:30 uur en het ziekenhuispersoneel werd dan ook behoorlijk gespannen toen bleek dat bijna 120 mensen de patiënten kwamen bezoeken. Dat was even prettig schrikken. Alles verliep gelukkig op "rolletjes”: rollen gespeeld door de leden van de toneelvereniging "de Aovendpraoters” in het toneelstuk "Herrie in het Hospitaal”. Het podium van Het Kompas was omgebouwd tot een levensechte afdeling van een  ziekenhuis. De vele ziekenhuisperikelen zorgden voor vele lachsalvo’s in de zaal. Iedereen genoot van een hilarisch stuk. Na afloop van het toneelstuk volgde een verloting met vele cadeautjes, beschikbaar gesteld door de Smilder middenstand en meegenomen door de bezoekers. Onze hartelijke dankt hiervoor. Zo konden velen naar huis met één of meerdere prijsjes. We kijken terug op een zeer geslaagde toneelavond. Daarom mocht de bezoektijd voor deze ene keer verlengd worden tot na 24:00 uur.