VEILIG IN DE BUURT

Artikel aangemaakt op: 20-3-2017 14:52:54

De informatieavond in ’t Oude Postkantoor in Smilde werd druk bezocht. Op de, door de stichting ’t BAKEN samen met de gemeente MD en de wijkagent, georganiseerde avond werd uitleg gegeven over de oprichting van de WhatsApp groep van de "Oranje” buurt.
Het idee achter WhatsApp en de regels werden aan de hand van voorbeelden uit de praktijk, door de wijkagent uitgelegd. Hoe te handelen bij verdachte en ongewone situaties in de buurt werden uitvoering besproken.
De WhatsApp groep zijn de extra OGEN in de buurt. Verdachte situaties, criminaliteit of vandalisme worden, onder vermelding van plaats en signalement, aan het landelijke alarmnummer 112 gemeld. De specialisten op de meldkamer beoordelen de situatie en nemen, indien nodig, maatregelen. De wijkagent kijkt mee. Via de WhatsApp groep worden vervolgens alle deelnemers geïnformeerd zodat zij ook mee kunnen kijken. Uit landelijke cijfers blijkt dat de veiligheid in de buurt toeneemt en de criminaliteit en het vandalisme afnemen.
Een leerzame en motiverende bijeenkomst. Een aantal vertegenwoordigers van WhatsApp groepen elders in Smilde waren ook aanwezig. Onderlinge afstemming en informatie overdracht zullen, onder leiding van de wijkagent, worden georganiseerd.
De WhatsApp groep van de "Oranje” buurt bestaat inmiddels uit 50 deelnemers. Het maximaal aantal buurtbewoners die deel kunnen nemen, per groep, is 256. Er is dus nog plaats voor betrokken buurtbewoners om zich op te geven. Informatie en aanmelden via 06 40 10 42 22.