• 0592 413596

Vrijwilligers gezocht voor 5e editie De Hel van Bovensmilde

Vrijwilligers gezocht voor 5e editie De Hel van Bovensmilde

5e editie De Hel van Bovensmilde

9 november dan start de 5e editie van de Hel van Bovensmilde.

De inschrijving is inmiddels gesloten en er hebben zich voor deze editie wederom 500 deelnemers aangemeld. Met deze deelname en meer dan 35 hindernissen / routepunten belooft het 9 november weer een stukje spectaculairder te worden dan het jaar ervoor!

Dorpsevenement Om dit succesvolle dorpsevenement in goede banen te leiden zijn er op verschillende terreinen vrijwilligers nodig. Bemensing van en toezicht op de hindernissen is van groot belang, maar ook het op- en afbouwen van de route, verkeersregelaars, EHBO-ers en vrijwilligers bij de inschrijving.

Vrijwilligers Er hebben zich al rond de 80 mensen opgegeven om te helpen bij de Hel van Bovensmilde. een fantastisch aantal dat we minimaal wel nodig zijn! Om een goede back-up te hebben voor het geval er vrijwilligers afvallen, willen we iedereen oproepen die zich nog niet heeft aangemeld als vrijwilliger, maar het wel leuk lijkt om de vrijdag, zaterdag of zondag te helpen, zich aan te melden via vrijwilliger@dehelvanbovensmilde.nl

Info- avond 30 oktober en 31 oktober Op woensdag 30 oktober is er voor de vrijwilligers van de Hel de eerste info- avond bij de ijsbaan, inloop vanaf 19:30 uur. Ben je deze avond verhinderd dan is er op donderdag 31 oktober een tweede info- avond bij café The Bridge, inloop vanaf 19:30 uur. Heb je je nog niet opgegeven als vrijwilliger, dan ben je deze avond ook welkom.

 

Lees verder