Koninklijke onderscheiding voor Smildegers

Koninklijke onderscheiding voor Smildegers

Koninklijke onderscheiding voor Smildegers

Ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning werden op 24 april 2020 zeven inwoners van de gemeente Midden-Drenthe koninklijk onderscheiden.Twee inwoners van de Smildes, namelijk mevrouw W.T.E. Noorda-Ritzema uit Bovensmilde en meneer M. van der Velde uit Hoogersmilde, werden hier telefonisch van op de hoogte gebracht door burgemeester Mieke Damsma. 

Mevrouw W.T.E. Noorda-Ritzema (66) uit Bovensmilde is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor haar inzet in de hoofdfunctie en (bestuurlijke) activiteiten voor de samenleving op diverse maatschappelijke terreinen.Mevrouw W.T.E. Noorda-Ritzema kan worden gekwalificeerd als “iemand die geruime tijd werkzaamheden heeft verricht op een wijze die betrokkene onderscheidt van anderen en die getuigt van een karaktervolle en voorbeeldige plichtsvervulling” en als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”.Mevrouw Noorda-Ritzema krijgt haar onderscheiding voor haar totale verdiensten gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten.

De heer M. van der Velde (71) uit Hoogersmilde is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor zijn (bestuurlijke) activiteiten op diverse maatschappelijke terreinen. De heer Van der Velde kan worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd” en krijgt de onderscheiding voor zijn totale verdiensten gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten.

Foto: Wilma Noorda

Lees verder