Grote belangstelling van ouders voor de DaVinci Academie

Artikel aangemaakt op: 7-1-2019 15:02:22

Vandaag toonde IKC Pieter van Thuyl de eerste resultaten van de DaVinci Academie. Het integraal kindcentrum in Hoogersmilde werkt sinds de zomervakantie met deze nieuwe, thematische methode voor wereldverkenning. Vanochtend vond in de middenbouw de afsluiting plaats van het thema ‘Wie ben ik?’ en in de bovenbouw van het thema ‘Egypte’. De kinderen presenteerden hun eindproduct aan ouders en belangstellenden.
 
In de DaVinci Academie is veel aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden en talentontwikkeling. Onderdelen die aan bod komen zijn onder andere programmeren, burgerschapsvorming, wetenschap en techniek, onderzoekend en ontwerpend leren en denkvaardigheden. Martie van de Nieuwegiessen, adjunct-directeur IKC Pieter van Thuyl, vertelt enthousiast over de toevoeging die de methode biedt. "De leerlingen van nu werken straks in banen die nog niet eens bestaan. Dit vraagt vanuit onze visie een aanbod dat breder is dan alleen de basisvaardigheden rekenen, lezen en schrijven. Met de DaVinci Academie verbreden en verdiepen we ons onderwijsaanbod en leren kinderen waardevolle vaardigheden te ontwikkelen voor de toekomst.”
 
Vandaag was er mogelijkheid voor ouders en belangstellenden om een kijkje te nemen naar de eindresultaten van het eerste project. Kinderen toonden hun presentaties, zelf ontworpen piramides, sfinxen, tempels, ik-dozen en ik-boekjes.